กุมภาพันธ์ 26 2017 09:54:42
บทความจากผู้บริหาร
<รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2556)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายศาสนา
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มบริหารภายใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผลงานของโรงเรียน
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน
ลิงก์การศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทเรียนผ่านเครือข่าย
สพป.สตูล
สพฐ.
e-filling
สกสค.สตูล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล.สตูล
ลิงก์แหล่งเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ
ประพฤติดี มีความรู้ สู้ความจริง ไม่ทิ้งสังคม
Slide shows
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายควนโดน “KHUANDON TEACHERS GAME 2017” > คลิก
นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน และคณะครูทุกคนได้เข้าร่วมพิธีวันครู
คลิก
นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อเด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์ >
คลิก
นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ >
คลิก
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนของโรงเรียนอนุบาควนโดน>
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนจัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ>
คลิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้>
คลิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้>
คลิก
นักเรียนชั้นป.5 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน >
คลิก
เด็กหญิงนัสรีญา ใบกอเด็ม เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมภาษาไทย >
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดน รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 >
คลิก
นายอำเภอพบนักเรียน เยี่ยมเยียนครู>
คลิก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทราชุน ได้มาเยี่ยมนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนอนุบาลควนโดน >
คลิก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 >
คลิก
นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD >
คลิก
คณะครูโรงเรียนอนุบาลควนโดน นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา (โครงการพาหนูสู่โลกกว้าง) >
คลิก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค>
คลิก
นางสาวฮาสาน๊ะ สาและ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลควนโดน >
คลิก
มิติใหม่ แห่ง AKD.มัคคุเทศก์น้อย >
คลิก
วีดีทัศน์
ข่าว

ยังไม่มีข่าว กรุณาเพิ่มข่าวใหม่

ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
ข่าวสอบ/บรรจุ
ความรู้
ผู้บริหาร

นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง
บุคลากรในโรงเรียนเข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
วัน/เวลา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
เวลาละหมาด
76,126 ผู้เข้าเยี่ยมชม