กรกฎาคม 23 2017 03:49:28
บทความจากผู้บริหาร
<รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2556)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายศาสนา
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มบริหารภายใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผลงานของโรงเรียน
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน
ลิงก์การศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทเรียนผ่านเครือข่าย
สพป.สตูล
สพฐ.
e-filling
สกสค.สตูล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล.สตูล
ลิงก์แหล่งเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ
ประพฤติดี มีความรู้ สู้ความจริง ไม่ทิ้งสังคม
Slide shows
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันกีฬา – กรีฑา “น้องพี่ดอกโดนเกมส์” คลิก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา >
คลิก
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน ในชุดการแสดง “รำดาระ”
คลิก
ประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงานโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ >
คลิก
สลามัตฮารีรายออีดิลฟิตรี>
คลิก
Derma Care DR. Urairat ได้มอบทุนซากาตให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน >
คลิก
โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด >
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนได้แจกชุดประจำท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียน>
คลิก
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้การอบรม กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ>
คลิก
ท่าน ศน.นภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน.อับดลรอหมาน ปะดูกา นิเทศโรงเรียนอนุบาลควนโดน>
คลิก
นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาควนโดน ร่วมกันมอบเงินกับนักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน >
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนได้แจกลูกอินทผาลัมให้กับเด็กนักเรียน>
คลิก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน เข้าร่วมอบรมโครงการความรู้ด้านสาธารณภัย>
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คลิก
สพป.สตูลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (27-29 มีนาคม 2560) ณ สนามรัฐกิจประการ สตูล>
คลิก
โรงเรียนอนุบาลควนโดนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน >
คลิก
กิจกรรมเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชนตามโครงการ “เปิดสถานศึกษาสู่สาธารณชน” ปีการศึกษา 2559 >
คลิก
นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน ได้เข้าร่วมการสร้างความร่วมมือทางราชการและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับรัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย >
คลิก
วีดีทัศน์
ข่าว

ยังไม่มีข่าว กรุณาเพิ่มข่าวใหม่

ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
ข่าวสอบ/บรรจุ
ความรู้
ผู้บริหาร

นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง
บุคลากรในโรงเรียนเข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
วัน/เวลา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
เวลาละหมาด
80,904 ผู้เข้าเยี่ยมชม